U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 21.11.2018. god.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac (za 21.11.2018. god) je uredno i nema planiranih isključenja radi izvođenja radova na mreži ( voda se može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe ). Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Odvoz smeća odvija se u dvije smjene. Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Održavanje uliučne rasvjete u ulici Milerovoj.

Upozorenje korisnicima usluga: Pepeo sa sadržajem žara prvo dobro ohladiti pa onda odložiti na odgovarajuće mjesto kako ne bi došlo do zapaljenja smeća u posudama za smeće, zapaljenje osnovnog sredstva za rad smećare što pored materijalne štete uzrokuje dodatno zagađenje životne sredine.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.