U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 21.05.2018. god.

Danas vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima je  uredno. Redovne aktivnosti su u toku,  kontrola i zamjena vodomjera, čišćenje kolektora u ulici Školska i Vase Pelagića.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Radnici J.P. ”RAD” Lukavac danas su počeli sa redovnim akcijama na uređenju javnih zelenih površina. Uređenje je obuhvatilo košenje trave, orezivanje i okopavanje zelene ograde, metenj ručno.

Bez odobrenja općinske službe nadležne za komunalne poslove zabranjeno je: prekopavanje javne zelene površine, rekonstrukcija postojećih i izgrađenih novih zelenih površina, ograđivanje i postavljanje bilo kakvih uređaja, objekata, naprava, reklama, panoa i slično na javnim zelenim površinama, odlaganje građevinskog materijala, kampiranje i postavljanje šatora, rezanje grana i vrhova drveća, obaranje i uklanjanje drveća, te vađenje panjeva.

Ul. rasvjeta: redovno održavanje u Devetaku i Kruševici.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale