U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 21.02.2020. god.

Za posljednji radni dan u sedmici može se očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uz normalno funkcionisanje kanalizacionog sistema. U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode. Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu, a radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina.  Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u Lukavac Gradu. Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Upozorenje: Pepeo sa sadržajem žara prvo dobro ohladiti zatim odložiti na odgovarajuće mjesto kako ne bi došlo do zapaljenja kontejnera – smećare što pored materijalne štete umanjuje tehničke mogućnosti odvoza smeća.

Obavještenje: Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. 

Poziv korisnicima: Pozivamo korisnike koji imaju dugovanja prema J.P.  ”RAD” d.o.o. Lukavac, da svoje obaveze izmire u što kraćem roku, te se zahvaljujemo korisnicima koji uredno  plaćaju svoje račune i time pomažu u održavanju vodovodne mreže i sisteme grijanja.