U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 21.01.2019. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u danima vikenda  odvijalo se normalno i bez ograničenja.  Stanje vodosnabdijevanja gradskih  i  prigradskih  vodovodnih sistema kojima upravlja JP RAD  Lukavac danas  je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.  Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku. Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.  Zimska služba: Svi putevi koji su u nadležnosti J.P. ”RAD” Lukavac su prohodni.

Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac čl. 8. definisano je: Korisnici toplotne energije, dužni su o svom trošku sistematski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju, a u slučaju kvara za vrijeme sezone grijanja brzo otkloniti kvar ili havariju.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac čl. 23. definisano je : U slučaju prestanka upotrebe objekta za vodosnabdijevanje, vlasnik, odnosno, pravno lice kome je objekat povjeren na korištenje i upravljanje, dužan je taj objekat održavati u stanju koje neće prouzrokovati štetu režimu voda ili trećim licima.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.