U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 21.01.2015.

Danas očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. Redovan obilazak i
kontrola ispravnosti rada pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi, mjerenje protoka vode
za MZ Huskiće ultrasoničnim aparatom kako bi se utvrdili gubici vode u mreži kao i uređenje
prostora za PK Šikulje po izvedenim radovima na zamjeni dijela vodovodne instalacije.

Obavještenje:
Obavještavamo potrošače pitke vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda iz gradskog
vodovoda ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće,
ali se kao takva može koristiti za higijensko sanitarne potrebe.

Odvoz smeća je otežan i odvija se po ustaljenom rasporedu. Otežan je zbog otežanog pristupa
putem za deponiju u Potočarima čije oštećenje su uzrokovale kišne padavine. Izostali dio odvoza
smeća planira se postići danas.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina
čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Poziv korisnicima usluga: Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate dugovanja za
izvršene komunalne usluge. Vaše neizmirenje obaveza po ispostavljenim računima dovelo je
J.P.»RAD» Lukavac u poziciju da nije u stanju odgovoriti povjerenim radnim zadacima.
Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane zbog čega bi moglo doći do
prekida u isporuci toplotne energije.
J.P.»RAD» Lukavac je u toku sa utuženjem potraživanja putem općinskog suda te isključenja sa
korištenja svih komunalnih usluga.
Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»
Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi
nadležne službe blagovremeno intervenisale.