U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 20.09.2018. god.

U cilju očuvanja stabilnog poslovanja J.P. ”RAD” Lukavac pozivamo sve korisnike komunalnih usluga, pravna i fizička lica da u što kraćem roku izmire dugovanja koja imaju prema ovom preduzeću, a posebno za centralno grijanje, kako bi grijna sezona 2018 / 2019 počela na vrijeme. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim korisnicima usluga, naročito našim redovnom platišama.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.  Redovne aktivnosti su u toku, kontrola i zamjena vodomjera, čišćenje kanalizacije, traženje gubitaka na vodovodnoj mreži.

Održavanje ili smetnje na priključku koji nastaju krivicom ili nepažnjom korisnika usluge ili dotrajalošću priključka, popravljaju se o trošku korisnika usluge. Svaki kvar i štetu na priključku i vodomjeru korisnik usluge je dužan odmah prijavitui davaocu usluge.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Tehničke pripreme za sezonu grijanja teku po planu.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.