U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 20.08.2018. god.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. Protiv građana koji se ne budu pridržavali navedenih mjera i odredbi donesenih Odlukom o komunalnom redu provest će se inspekcijski nadzor.

U skladu sa Odlukom o komunalnom redu krupnim otpadom smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i poslovnim prostorima, a koji se po svojoj veličini, količini i postanku ne smatraju kućnim smećem u smislu člana 108. ove Odluke, a naročito dijelovi namještaja, kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i sl.

Zbog visokih temperatura zraka, a u cilju zaštite zdravlja radnika, od 07.06. 2018. godine, odvoz smeća se vrši u ranijim jutartnjim satima (od 6:00 sati pa na dalje). Molimo korisnike da iznesu svoje posude s otpadom do 06:00 sati ujutro ili večer prije po redovnom rasporedu.

Sutra (Bajram) 21.08.2018. godine odvoz smeća će se vršiti po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac je uredno i nema planiranih isključenja radi izvođenja radova na mreži. Danas je planirano čišćenje kolektora, traženje gubitaka na vodovodnoj mreži, kontrola i zamjena vodomjera.

Održavanje ili smetnje na priključku koji nastaju krivicom ili nepažnjom korisnika usluge ili dotrajalošću priključka, popravljaju se o trošku korisnika usluge. Svaki kvar i štetu na priključku i vodomjeru korisnik usluge je dužan odmah prijavitui davaocu usluge.

Ul. rasvjeta: Gnojnica i Berkovica.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.