U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 20.04.2021.godine.

VODOSNABDIJEVANJE:

Danas korisnici mogu očekivati urednu isporuku vode u gradskim i prigradskim naseljima. Redovne aktivnosti su u toku, kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera. Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća vrši se u skladu sa redovnim rasporedom za utorak (izostali odvoz smeća od jučer iz Bokavića biti će danas odvezen).

HIGIJENA GRADA:

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina, a neke od današnjih aktivnosti su: košenje trave u ulicama Redžepa ef. Muminhodžića i Titova, okopavanje cvijeća u parku kod Doma zdravlja, mašinsko i ručni metenje asfaltnih površina i sl.

ULIČNA RASVJETA:

Bikodže i Modrac

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. ”Rad” Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.