U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 20.01.2015.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Danas planirana opravka puknute vodovodne cijevi u Gornjem Bistarcu kao i izrada priključka za vodu u ulici Rudnička. Opravkom puknute vodovodne cijevi doći će za za kratko do prekida u isporuci vode što se neće odraziti na kvalitet vodosnabdijevanja ostalih korisnika usluga.

Odvoz smeća odvija se otežano po ustaljenom rasporedu. Otežan je zbog poplave deponije uPotočarima. Sanacija prilaznog puta deponiji u toku.

Odlukom o komunalnom redu čl.109 na kompletnom području općine Lukavac obavezan je odvoz kućnog smeća i krupnog otpada. Za organizovanje obaveznog odvoza kućnog i krupnog otpada sa cjelokupnog područja općine odgovoran je davalac komunalnih usluga i nadležna općinska služba za inspekcijske poslove.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Čišćenje asfaltnih i zelenih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina
čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Poziv korisnicima usluga: Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate dugovanja za
izvršene komunalne usluge. Vaše neizmirenje obaveza po ispostavljenim računima dovelo je
J.P.»RAD» Lukavac u poziciju da nije u stanju odgovoriti povjerenim radnim zadacima.
Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane zbog čega bi moglo doći do
prekida u isporuci toplotne energije.

J.P.»RAD» Lukavac je u toku sa utuženjem potraživanja putem općinskog suda te isključenja sa
korištenja svih komunalnih usluga.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»
Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi
nadležne službe blagovremeno intervenisale.