U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 19.10.2017. god.

Isporuka toplotne energije uredna.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima je uredno, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina ćije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano: održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih asfaltnih površina.

Obavještavamo građane-korisnike usluge odvoza kućnog smeća, da će se 20.10.2017. god. vršiti odvoz krupnog otpada na području Lukavac grada. Mole se građani da krupni otpad odlože pored kontejnera za kućno smeće. U ul. Kulina Bana punkt za prikupljanje otpada bit će prostor bivše pijace, u ul. Milerova preko puta Vile, u ul. Slatina bivši poligon. Krupnim otpadom se smatraju: dijelovi namještaja, kućanski aparati, sanitarni uređaji i sl. Korisnici koji ne odlože krupni otpad na gore navedeni datum dužni su o svom trošku platiti odvoz krupng otpada.

 Napomena: U krupni otpad ne spada, građevinski materijal, šut i sl. isti će se voziti po zahtjevu i o trošku vlasnika.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.