U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 19.09.2017. god.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, obračun potrošnje vode, održavanje ulične rasvjete.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina ćije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano košenje trave, metenje mašinsko i ručno, korpice i papiri, orezivanje i okopavanje zelene ograde.

U skladu sa Odlukom o komunalnom redu krupnim otpadom smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada i poslovnim prostorima, a koji se po svojoj veličini, količini i postanku ne smatraju kućnim smećem u smislu člana 108. ove Odluke, a naročito dijelovi namještaja, kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i sl. Krupni otpad odvozi se prema posebnom planu koji sačinjava Javno komunalno preduzeće. Korisnici odvoza smeća, dužni su krupni otpad odložiti na mjestima i u vrijeme označeno u obavještenju o odvozu krupnog otpada. Zabranjeno je krupni otpad odlagati na mjesta koja nisu za to određena i u posude za kućno smeće. Početkom oktobra planiran je odvoz krupnog otpada, o tačnom datumu korisnici će biti obaviješteni.

 

 U cilju očuvanja stabilnog poslovanja J.P. ”RAD” Lukavac pozivamo sve korisnike komunalnih usluga, pravna i fizička lica da u što kraćem roku izmire dugovanja koja imaju prema ovom preduzeću, a posebno za centralno grijanje, kako bi grijna sezona 2017 / 2018  počela na vrijeme. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim korisnicima usluga, naročito našim redovnom platišama.

 

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.