U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 19.08.2019. god.

Vodosnabdijevanje u dijelu Donjeg Bistarca je obustavljeno zbog kvara, ekipa je na terenu i trenutno se radi na sanaciji kvara, a u ostalim dijelovima grada i prigradskim naseljima vodosnabdijevanje je uredno. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina. Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u Lukavac Gradu.