U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 19.07.2019.godine

Za posljedni radni dan u sedmici obavještavamo potrošače gradskog i prigradskog vodovodnog sistema kojima upravlja JP Rad Lukavac da je stanje vodosnabdijevanja još uvijek otežano, zbog nedovoljne količine isporuke vode sa filter stanice Modrac – GIKIL.
U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanja vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.
Odvoz smeća se odvija po rasporedu u dvije smjene. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina.
Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u MZ Gnojnica i MZ Turija – Cerik.
Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.