U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 18.12.2018. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata  odvijalo se normalno i bez ograničenja. Danas korisnici mogu očekivati urednu isporuku vode u gradskim i prigradskim naseljima (voda se može koristit za higijensko – sanitarne potrebe). Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu ( otežano u visinskim zonama zbog zaleđene ceste). Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Pozivamo korisnike koji imaju dugovanja prema JP.  ”RAD” Lukavac, da svoje obaveze izmire u što kraćem roku, te se zahvaljujemo korisnicima koji uredno  plaćaju svoje račune i time pomažu u održavanju vodovodne mreže i sisteme grijanja.

Niske vremenske temperature i slaba zaštićenost vodomjernih mjesta, šahtova, u mnogim slučajevima prouzrokuju pojavu pucanja stakla vodomjera, a često i oštećenje kompletnog vodomjera. Najčešći uzrok zbog kojeg građani ostaju bez vode je smrzavanje vode u dijelovima internih vodovodnih instalacija, koje nisu dovoljno zaštićene ili se na njima voda rijetko koristi, a čine je svi cjevovodi iza glavnog vodomjera. Neophodno je da se blagovremeno izvrši zaštita od mraza vodomjernih mjesta i instalacija, tako što će se vodomjer i otkrivene cijevi obložiti odgovarajućim termo izolacijskim materijalom – stiropor, staklena vuna i sl. Eventualni nedostatak navedenog izolacionog materijala može se nadomjestiti starim dekama i slično. Ukoliko korisnici nisu u mogućnosti sami riješiti problem odmrzavanja vode u cijevima, iza glavnog vodomjera, potrebno je da se obrate stručnim licima – vodoinstaleterskim firmama ili upraviteljima.

Zimska služba: Svi ljudski i materijalno-tehnički resursi su u pripravnosti, a obezbijeđena je i dovoljna količina posipnog materijala. Svi putevi na području općine Lukavac su prohodni.

Upozorenje: Pepeo sa sadržajem žara prvo dobro ohladiti pa onda odložiti na odgovarajuće mjesto kako ne bi došlo do zapaljenja kontejnera- smećare što pored materijalne štete umanjuje tehničke mogućnosti odvoza smeća.