U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 18.09.2018. god.

U cilju očuvanja stabilnog poslovanja J.P. ”RAD” Lukavac pozivamo sve korisnike komunalnih usluga, pravna i fizička lica da u što kraćem roku izmire dugovanja koja imaju prema ovom preduzeću, a posebno za centralno grijanje, kako bi grijna sezona 2018 / 2019 počela na vrijeme. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim korisnicima usluga, naročito našim redovnom platišama.

Vodosnabdijevanje u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja. 

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše. 

Redovne aktivnosti su u toku, kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera.

Odvoz smeća odvija u dvije smjene.Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću.

Tehničke pripreme za sezonu grijanja teku po planu.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.