U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 18.07.2019. godine

Upućujemo apel korisnicima da što racionalnije koristite vodu, posebno u jutarnjim i večernjim satima. Posebno Vas molimo da ne zalijevate bašte, punite bazene, perete asfaltne površine i slično, što uzrokuje nemogućnost održavanja konstantnog pritiska na vodovodnoj mreži.

Vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja JP Rad Lukavac i danas je otežano, zbog nedovoljne isporuke vode sa filter stanice Modrac – Gikil. U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. 

Odvoz smeća se odvija po rasporedu u dvije smjene. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina.

Održavanje ulične rasvjete, iskop i ugradnja cijevi za javnu rasvjetu vrši se po nalogu nadležnog organa u MZ Prokosovići.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.