U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 18.02.2021. god.

VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskih  i  prigradskih  vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. RAD  Lukavac danas  je uredno.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

OBAVJEŠTENJE:

Zbog radova koji će se izvodit u krugu Termoelektrane Tuzla, danas će doći do prekida u isporuci toplotne energije za sve korisnike od 07:00 sati pa do otklonjenja kvara.

Korisnike molimo za strpljenje.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća se vrši u skladu sa redovnim rasporedom za četvrtak.

HIGIJENA GRADA:

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina .

ULIČNA RASVJETA:

MZ Jaruške.

ZIMSKA SLUŽBA:.

Svi ljudski i materijalno-tehnički resursi su u pripravnosti, a obezbijeđena je i dovoljna količina posipnog materijala.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. ”Rad” Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.