U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 18.01.2021. god.

VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskih  i  prigradskih  vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. RAD  Lukavac danas  je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća se vrši u skladu sa redovnim rasporedom za ponedeljak (do poteškoća može doći u visinskim zonama), a izostali odvoz smeća iz dijela Gnojnice i Devetaka biti će odvezen početkom ove sedmice. Odvoz smeća je izostao zbog nemogućnosti (snježne padavine i zaleđena cesta), prilaza sabirnog vozila mjestima gdje se odlaže smeće, a naročito je izraženo u visinskim zonama.

HIGIJENA GRADA:

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

ULIČNA RASVJETA:

Redovno održavanje na području općine Lukavac.

ZIMSKA SLUŽBA:.

Svi ljudski i materijalno-tehnički resursi su u pripravnosti, a obezbijeđena je i dovoljna količina posipnog materijala.

Pozivamo vlasnike putničkih i teretnih vozila da prilikom padanja većih količina snijega pomjere svoja vozila iz prometnih ulica kako bi nesmetano mogli obavljati poslove održavanja Zimske službe.