U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 17.05.2018. god.

Obavještavamo potrošače vode iz gradskog vodovoda da će zbog tehničkih problema i smanjenog dotoka vode sa Filter stanice Modrac – Gikil danas doći do poteškoća u snabdijevanju,a posebno u visinskom zonama. Radovi su u toku i normalizaciju stanja očekujemo u što skorije vrijeme.

Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, čišćenj kanalizacije.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Radnici J.P. ”RAD” Lukavac danas su počeli sa redovnim akcijama na uređenju javnih zelenih površina. Uređenje je obuhvatilo košenje trave, orezivanje i okopavanje zelene ograde.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. Protiv građana koji se ne budu pridržavali navedenih mjera i odredbi donesenih Odlukom o komunalnom redu provest će se inspekcijski nadzor.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.