U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 17.03.2020. god.

Zbog kvara na glavnoj distributivnoj mreži u ulici Rudničkoj, prekid u redovnom vodosnabdijevanju imat će ulica Rudnička dio Turskog Lukavca i Huskići. Stabilizacija se očekuje u popodnevnim satima. U ostalim dijelovima grada i prigradskim naseljima vodosnabdijevanje će bit uredno. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. 

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica. Korisnici toplotne energije, dužni su o svom trošku sistematski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju, a u slučaju kvara za vrijeme sezone grijanja brzo otkloniti kvar ili havariju.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u Poljicu i Puračiću.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.