U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 17.01.2018. god.

Vodosnabdijevanje u protekla 24 sata odvijala se normalno i bez ograničenja. Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše. 

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano uklanjanje divljih deponija, sakupljanje smeća sa zelenih površina.

Odlukom o komunalnom redu čl. 135.  na području općine Lukavac zabranje je: iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih  površina na ulice i trotoare, bacanje snijega na saobraćajnicu, zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova, deponovanje snijega i leda na cvijetne zasade i zasade sa ukrasnim parkovskim vrstama, sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama.

Zimska  služba je  spremna za blagovremenu intervenciju.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.