U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 16.07.2019. godine

Obavještenje:

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. 

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “RAD” Lukavac danas je otežano, zbog nedovoljne količine isporuke vode sa filter stanice Modrac – Gikil. U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

Ovim putem Vas molimo da što racionalnije koristite vodu posebno u jutarnjim i večernjim satima. Posebno Vas upozoravamo da ne zalijevate bašte, punite bazene, perete asfaltne površine i slično, što uzrokuje nemogućnost održavanja konstantnog pritiska na vodovodnoj mreži.

Odvoz smeća se odvija po rasporedu u dvije smjene. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina.

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u MZ Grič i MZ Huskići.

 Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.PZ.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.