U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 15.11.2018. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.  Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac je uredno i nema planiranih isključenja radi izvođenja radova na mreži ( voda se može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe ).  Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Odvoz smeća odvija se po ustaljenonom rasporedu. Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Redovno održavanje ulične rasvjete u ulici Milerovoj.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.