U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 15.09.2020. god.

VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskog  i  prigradskog  vodovodnog sistema kojim upravlja J.P. ”RAD”  Lukavac danas  je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. 

Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

U toku su pripreme za sezonu 2020/2021.

OBAVJEŠTAVAJU SE GRAĐANI-KORISNICI CENTRALNOG GRIJANJA DA ĆE DISTRIBUTER TOPLOTNE ENERGIJE J.P. RAD D.O.O. LUKAVAC VRŠITI DOPUNU KUĆNIH INSTALACIJA OD 21.09.2020. GODINE. MOLE SE KORISNICI I UPRAVITELJI ZGRADA DA IZVRŠE PREGLED SVOJIH INSTALACIJA I DOVEDU U ISPRAVNO STANJE KAKO BI SEZONA GRIJANJA KRENULA NA VRIJEME.

J.P. RAD D.O.O. LUKAVAC NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST I TROŠKOVE ZA NASTALU ŠTETU UKOLIKO DOĐE DO KVARA NA KUĆNIM INSTALACIJAMA CENTRALNOG GRIJANJA.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća se vrši u skladu sa redovnim rasporedom za utorak.

HIGIJENA GRADA:

Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina.

ULIČNA RASVJETA:

Lukavac Grad.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.