U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 15.04.2020. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata  odvijalo se normalno i bez ograničenja. 

VODOSNABDIJEVANJE:

Za danas (15.04.2020.godine), očekuje se uredno vodosnabdijevanje, bez obustave isporuke vode tokom dana, a uz normalno funkcionisanje kanalizacionog sistema.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljavakvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. 

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Obzirom  da nisu ispunjeni uslovi za završetak  sezone grijanja, a također i zbog proglašenja stanja nesreće u F BiH, sezona grijanja će bit produžena do daljnjeg.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća odvija se po planu.

HIGIJENA GRADA:

Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina, a neke od današnjih aktivnosti su:okopavanje cvijeća, uređenje spomen obilježja Trg Slobode, mašinsko i ručno metenje i ostali poslovi po nalogu općine Lukavac.

ULIČNA RASVJETA:

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u Mahali i ulici Vase Pelagića.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.