U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 15.03.2019. god.

Za posljednji radni dan u sedmici može se očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradskim i prigradskim naseljima, a neke od naših aktivnosti su obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, traženje gubitaka na vodovodnoj mreži.  Bez problema se odvija i isporuka toplotne energije, a odvoz smeća se vrši prema već ustaljenom rasporedu.  Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u MZ Poljice.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.PZ.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.