U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 15.03.2018. god.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Proljetno uređenje saobraćajnica, trotoara i zelenih površina na području grada Lukavac već je počelo. U proteklih nekoliko dana izvršeno je ručno i mašinsko uklanjanje posipnog materijala sa saobraćajnica i trotoara. Neke od naših aktivnosti u narednim danima su: čišćenje ulica, trotoara i parking prostora od nanosa blata, pijeska i slično, uklanjanje otpalog lišća, granja i drugog otpada. Radovima je obuhvaćeno čišćenje asfaltnih i zelenih površina, prikupljanje otpada i odvoz istog na deponiju. 

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. J.P. ”RAD” Lukavac će u saradnji sa komunalnom inspekcijom sankcionisati one građane koji ne poštuju odredbe donesene Odlukom o komunalnom redu.