U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 15.01.2020. god.

VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskih  i  prigradskih  vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. RAD  Lukavac danas  je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća se vrši u skladu sa redovnim rasporedom za petak (do poteškoća može doći u visinskim zonama).

HIGIJENA GRADA:

Danas će se radit na uklanjanju snijega i leda sa trotoara.

ULIČNA RASVJETA:

Redovno održavanje na području općine Lukavac.

ZIMSKA SLUŽBA:.

Ekipe zimske službe neprekidno rade na čišćenju putnih pravaca, a sva raspoloživa mehanizacija je na terenu.