U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 14.09.2017. god.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, obračun potrošnje vode, održavanje ulične rasvjete, čišćenje kanalizacije.

Na 2. redovnoj sjednici Upravnog odbora JP. RAD Lukavac održanoj dana 05.09.2017. god. donesena je Odluka da korisnik ne može otkazati korištenje komunalne usluge isporuke toplotne energije.

Od ponedeljka 04.09.2017. godine odvoz smeće će se voziti po ustaljenom rasporedu u vremenskom periodu od 07,00 – 15,00 sati.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina ćije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano košenje trave, metenje mašinsko i ručno, korpice i papiri, orezivanje zelene ograde, sadnja cvijeća.

Korisnici odvoza kućnog smeća, dužni su sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posudu za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće.Zabranjeno je oštećivati posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati žeravicu ili vrući pepeo, bacati ostatke životinja, građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i slično.

Pripreme za sezonu grijanja teku po planu.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.