U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 14.07.2020. god.

Vodosnabdijevanje u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskog   i  prigradskog  vodovodnog sistema kojim upravlja J.P. ”RAD”  Lukavac danas (utorakk 14.07. 2020. god.), je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži ( voda se može koristit za higijensko – sanirarne potrebe ).

Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

U toku su pripreme za sezonu 2020/2021.

ODVOZ SMEĆA:

Za danas odvoz smeća se vrši u skladu sa redovnim rasporedom za utorak.

HIGIJENA GRADA:

Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina, a neke od današnjih aktivnosti su mašinsko i ručno metenje , košenje i sakupljanje trave, okopavanje i zalijevanje cvijeća, orezivanje zelene ograde.

ULIČNA RASVJETA:

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u Gnojnici.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.