U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 14.03.2018. god.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Proljetno uređenje saobraćajnica, trotoara i zelenih površina na području grada Lukavac već je počelo. U proteklih nekoliko dana izvršeno je ručno i mašinsko uklanjanje posipnog materijala sa saobraćajnica i trotoara. Neke od naših  aktivnosti u narednim danima su: čišćenje ulica, trotoara i parking prostora od nanosa blata, pijeska i slično, uklanjanje otpalog lišća, granja i drugog otpada. Radovima je obuhvaćeno čišćenje asfaltnih i zelenih površina, prikupljanje otpada i odvoz istog na deponiju. U periodu proljetnog čišćenja, izvodiće se i drugi radovi koji se odnose na održavanje čistoće  javnih površina. Akcija proljetnog čišćenja i uređenje grada su redovne aktivnosti, koje značajno doprinose stvaranju lijepog i čistog grada.

NIK_2521 (Copy)