U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 14.02.2020. god.

Za posljednji radni dan u sedmici očekuje se uredno vodosnabdijevanje u gradskim i prigradskim naseljima, bez obustave isporuke vode tokom dana, a uz normalno funkcionisanje kanalizacionog sistema. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.   

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku. Odvoz smeća danas se odvija u dvije smjene. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina. Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa, a danas je planirana regulacija paljenja na kompletnoj općini Lukavac.