U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 13.07.2018. god.

Zbog visokih temperatura zraka, a u cilju zaštite zdravlja radnika, od 07.06. 2018. godine, odvoz smeća se vrši u ranijim jutartnjim satima (od 6:00 sati pa na dalje). Molimo korisnike da iznesu svoje posude s otpadom do 06:00 sati ujutro ili večer prije po redovnom rasporedu. Radnici J.P. ”RAD” Lukavac danas su počeli sa redovnim akcijama na uređenju javnih zelenih površina. Uređenje je obuhvatilo sakupljanje i košenje trave, metenje ručno u ulici Lukavačkih brigada.

Korisnici odvoza kućnog smeća, dužni su sakupljeno kućno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Posude za kućno smeće moraju biti zatvorene. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za kućno smeće u kutijama ili sličnoj ambalaži. Smeće rasuto prilikom odlaganja dužni su očistiti sami korisnici usluga.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. Redovne aktivnosti su u toku, kontrola i zamjena vodomjera, čišćenje kanalizacije, čišćenje slivnika, traženje gubitaka na vodovodnoj mreži.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.