U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 13.05.2020. god.

Vodosnabdijevanje u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

VODOSNABDIJEVANJE:

Za danas ( 13.05.2020.godine ), očekuje se uredno vodosnabdijevanje, bez obustave isporuke vode tokom dana, a uz normalno funkcionisanje kanalizacionog sistema. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.  U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže, vrši se zamjena vodomjera. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

U toku je priprema za sezonu 2020/2021.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća se odvija po planu.

HIGIJENA GRADA:

Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina, a neke od današnjih aktivnosti su: košenje trave, uređenje spomen obilježja Trg Slobode, pražnjenje korpica, sadnja cvijeća, orezivanje zelene ograde i ostali poslovi po nalogu opoćine Lukavac.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. Protiv građana koji se ne budu pridržavali navedenih mjera i odredbi donesenih Odlukom o komunalnom redu provest će se inspekcijski nadzor.

ULIČNA RASVJETA:

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.