U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 13.03.2019.god.

Odvoz smeća se odvija po ustaljenom rasporedu.  Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenju zelenih i asfvaltnih površina.  Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Stanje vodosnabdijevanja gradskih  i  prigradskih  vodovodnih sistema kojima upravlja JP RAD  Lukavac danas  je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži. Redovne aktivnosti su u toku, kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, traženje gubitaka na vodovodnoj mreži, čišćenje slivnika.

Pozivamo korisnike koji imaju dugovanja prema JP.  ”RAD” Lukavac, da svoje obaveze izmire u što kraćem roku, te se zahvaljujemo korisnicima koji uredno  plaćaju svoje račune i time pomažu u održavanju vodovodne mreže i sisteme grijanja.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.PZ.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.