U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 12.09.2019. godine

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu, osim dijela naselja Bistarac Donji koji još uvijek nema vodu zbog posljedica kvara na pumpnom postrojenju. Ekipe su na terenu i rade na rješavanju problema. U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. 

Obavještavamo građane da će danas (12.09.2019.g.) ulica Branilaca Bosne biti zatvorena za saobraćaj i pješake, zbog radova na rekonstrukciji vrelovodne mreže.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina. 

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.