U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 12.06.2020. god.

Vodosnabdijevanje u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskih  i  prigradskih  vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD”  Lukavac danas (petak 12.06.2020. god.), je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži ( voda se može koristit za higijensko – sanirarne potrebe ).

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

U toku je priprema za sezonu 2020/2021.

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća se vrši u skladu sa redovnim rasporedom za petak.

HIGIJENA GRADA:

Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina, a neke od današnjih aktivnosti su: uređenje spomen obilježja Trg Slobode, nastavak košenje trave kod Doma kulture, okopavanje cvijeća, oblikovanje ukrasnog grmlja, uređenje putnog pojasa u MZ Orahovica, metenje mašinsko i ručno.

ULIČNA RASVJETA:

Održavanje ulične rasvjete vrši se po nalogu nadležnog organa u MZ Babice, Lukavac Grad i Lukavac Mjesto.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. ”RAD” d.o.o. Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.