U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 12.06.2018. god.

Danas vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima trenutno je  stabilno. U toku dana zbog smanjenog dotoka vode sa Filter stanice Modrac – Gikil može doći do pada pritiska. Ovim putem Vas molimo da što racionalnije koristite vodu posebno u jutarnjim i večernjim satima. Posebno Vas upozoravamo da ne zalijevate bašte, punite bazene, a što uzrokuje nemogućnost održavanja konstantnog pritiska u vodovodnoj mreži. Redovne aktivnosti su u toku, kontrola i zamjena vodomjera, traženje gubitaka na vodovodnoj mreži, čišćenje kanalizacije.

Zbog visokih temperatura zraka, a u cilju zaštite zdravlja radnika, od 07.06. 2018. godine, odvoz smeća se vrši u ranijim jutartnjim satima (od 6:00 sati pa na dalje). Molimo korisnike da iznesu svoje posude s otpadom do 06:00 sati ujutro ili večer prije po redovnom rasporedu. Radnici J.P. ”RAD” Lukavac danas su počeli sa redovnim akcijama na uređenju javnih zelenih površina. Uređenje je obuhvatilo košenje i sakupljanje trave, metenje mašinskoi  ručno, uređenje putnog pojasa u MZ Orahovica i Babice, okopavanje cvijeća.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.