U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 12.03.2018. god.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano proljetno čišćenje asfaltnih površina i sakupljanje smeća sa zelenih površina.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac je uredna i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

U cilju zaštite centralizovanog sistema snabdijevanja toplotnom energijom, zabranjeno je: neovlašteno na toplovod priključiti kućnu toplovodnu instalaciju, vršiti izgradnju nadzemnih i podzemnih objekata, koji bi na bilo koji način mogli ugroziti snabdijevanje toplotnom energijom, rukovati zajedničkom toplovodnom armaturom i uređajima, mijenjati mjerne uređaje, vršiti popravke i rekonstrukciju na centralizovanom sistemu snabdijevanja toplotnom energijom i na bilo koji način ugroziti pouzdanost snabdijevanja toplotnom energijom.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.