U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 12.02.2018. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Obavještavamo korisnike u Bokavićima (od raskrsnice Čajići prema đamiji) da će danas doći do obustave isporuke vode, a radi obavljanja neophodnih radova i sanacije. Okončanje radova u toku dana. U ostalim dijelovima grada i prigradskim naseljima vodosnabdijevanje uredno. Danas je planirano čišćenje kolektora.

Odlukom o vodosnabdijevanju na području općine Lukavac čl. 23. definisano je :

U slučaju prestanka upotrebe objekta za vodosnabdijevanje, vlasnik, odnosno, pravno lice kome je objekat povjeren na korištenje i upravljanje, dužan je taj objekat održavati u stanju koje neće prouzrokovati štetu režimu voda ili trećim licima.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano sakupljanje smeća sa zelenih površina, čišćenje kanala u ulici Bosne Srebrene i bivši prostor pijace u ulici Kulina Bana.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. J.P. ”RAD” Lukavac će u saradnji sa komunalnom inspekcijom sankcionisati one građane koji ne poštuju odredbe donesene Odlukom o komunalnom redu.

Zimska služba je u pripravnosti.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.