U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 11.01.2018. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja. Odvoz smeća odvija se otežano zbog nemogućnosti prilaza sabirnog vozila mjestima gdje se odlaže smeće ( visinske zone ). Molimo korisnike usluga za strpljenje čim se stvore uslovi izostali odvoz smeća će biti odvezen. Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja JP RAD Lukavac danas je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži. Isporuka i distribucija toplotne energije uredna.

Zimska služba: je na terenu, svi putevi koji su u nadležnosti J.P. ”RAD” Lukavac su prohodni.

Odlukom o komunalnom redu čl.136 pri uklanjanju snijega i leda, ne smiju se oštećivati površine sa kojih se vrši ukljanjanje,a niti objekti i nasadi na tim površinama. Lice koje ošteti površine, objekte i nasade na površinama, dužno je da ih dovede u prvobitno stanje.