U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 10.06.2019. god.

Obavještenje:

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. 

Obavještenje:

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da J.P.”RAD” d.o.o. Lukavac pokreće sudske postupke protiv korisnika komunalnih usluga koji imaju dugovanja nastala od 01.07.2018. godine. Pozivamo korisnike usluge odvoza smeća, isporuke vode i toplotne energije da u što kraćem roku izmire dugovanja koja imaju prema ovom preduzeću, kako se ne bi izlagali dodatnim troškovima plaćanja zakonskih zateznih kamata i sudskih troškova. Istovremeno se zahvaljujemo korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze.

Vodosnabdijevanje u danima vikenda odvijalo se normalno i bez ograničenja. Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše. U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje zelenih i asfaltnih površina.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.