U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 10.05.2018. god.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Radnici J.P. ”RAD” Lukavac danas su počeli sa redovnim akcijama na uređenju javnih zelenih površina. Uređenje je obuhvatilo sadnju cvijeća, košenje trave, orezivanje i okopavanje zelene ograde, uređenje spomen obilježja.

Korisnici odvoza kućnog smeća, dužni su sakupljeno kućno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Posude za kućno smeće moraju biti zatvorene. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za kućno smeće u kutijama ili sličnoj ambalaži. Smeće rasuto prilikom odlaganja dužni su očistiti sami korisnici usluga.

Vodosnabdijevanje u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac je uredno i nema planiranih isključenja radi izvođenja radova na mreži. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, čišćenje kolektora i kanalizacije.

Korisnik usluge vodosnabdijevanja obavezan je da: koristi vodu na ekonomičan način, kako bi se spriječilo rasipanje vode, plati utvrđenu cijenu za vodosnabdijevanje vodom po ispostavljenom računu utrošene vode, održava kućne vodovodne instalacije i da ih zaštiti od oštećenja i kvara, u slučalu kvara brzo obezbjedi lokaciju i otkloni kvar ili havariju i omogući očitanje vodomjera.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.