U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 10.01.2014.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Radovi na ugradnji vodovodne instalacije u GIKIL se nastavljaju, mjerenje protoka vode sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži, traženje puknuća u ulici Milerova br.8, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica kao i priključenja na mrežu korisnika usluga koji su izmirili obaveze po ispostavljenim računima. Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. U toku obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom čl.13 u cilju zaštite centralizovanog sistema snabdijevanja toplotnom energijom zabranjeno je: – neovlašteno na toplovod priključiti kućnu toplovodnu instalaciju, – vršiti izgradnju nadzemnih i podzemnih objekata koji bi na bilo koji način mogli ugroziti snabdijevanje toplotnom energijom, – rukovati zajedničkom toplovodnom armaturom i uređajima, – mijenjati mjerne uređaje, vršiti popravke i rekonstrukciju na centralizovanom sistemu snabdijevanja toplotnom energijom i – na bilo koji način ugroziti pouzdanost snabdijevanja toplotnom energijom.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu radom u dvije smjene. Upozorenje korisnicima usluga: Pepeo sa sadržajem žara prvo dobro ohladiti pa onda odložiti na odgovarajuće mjesto kako ne bi došlo do zapaljenja smeća u posudi za smeće što pored materijalne štete uzrokuje dodatno zagađenje već zagađene životne sredine. Pogušismo se u vlastitom otpadu. Održavanje čistoće javnih površina vrše se u skladu sa Programom o održavanju čistoće javnih površina.

Pozivamo korisnike usluga na izmirenje obaveza po ispostavljenim računima za grijanje, vodu, odvoz smeća kako ne bi sebi postupkom isključenja sa mreže, ponovnog uključenja, utuženjem potraživanja stvarali dodatne troškove koji su u nekim slučajevima veći od iznosa neizmirenih obaveza.

Vaše uplate određuju kvalitet pruženih usluga J.P.»RAD» Lukavac. Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze. Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.