U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 09.08.2019. god.

OBAVJEŠTENJE

U ponedeljak 12.08.2019 god. odvoz smeća će se odvijati po ustaljenom rasporedu, također Vas obavještavamo da u ponedeljak 12.08.2019. god. pijaca, tržnica, šalteri J.P. ”RAD” LUKAVAC neće radit, a zbog praznika Bajrama.

Za danas 09.08.2019 god. odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. Protiv građana koji se ne budu pridržavali navedenih mjera i odredbi donesenih Odlukom o komunalnom redu provest će se inspekcijski nadzor.

Obavještavamo potrošače vode iz gradskog vodovoda Lukavac, da su danas moguće poteškoće u redovnom snabdijevanju vodom zbog smanjenog dotoka vode sa filter stanice Modrac – Gikil.

Ovim  putem Vas molimo da što racionalnije koristite vodu  posebno u jutarnjim i večernjim satima. Posebno Vas upozoravamo da ne zalijevate bašte, punite bazene, perete asfaltne površine i slično, što uzrokuje nemogućnost održavanja konstantnog pritiska na vodovodnoj mreži.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljavakvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće , ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.

Pozivamo korisnike koji imaju dugovanja prema JP.  ”RAD” Lukavac, da svoje obaveze izmire u što kraćem roku, te se zahvaljujemo korisnicima koji uredno  plaćaju svoje račune i time pomažu u održavanju vodovodne mreže i sisteme grijanja.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.