U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 09.04.2020. god.

Nakon što je jučer izvršeno jutarnje pranje grada, a kasnije i večernje pranje grada, danas naši radnici nastavljaju sa redovnim aktivnostima na uređenju grada koje se ogleda u svakodnevnom čišćenju i uređenju saobraćajnica, trotoara, parkova i zelenih površina. Također od redovnih aktivnosti važno je pomenuti da je vodosnabdijevanje uredno u gradskim i prigradskim naseljima (voda se može koristit za higijensko – sanitarne potrebe). Isporuka i distribucija toplotne energije je uredna, a odvoz smeća odvija se po planu. Održavanje ulične rasvjete planirano je u Lukavac Mjestu.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.