U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 09.04.2018. god.

Obavještavamo građane-korisnike usluge odvoza kućnog smeća, da će se  13.04.2018. god. vršiti odvoz krupnog otpada na području Lukavac grada. Mole se građani da krupni otpad odlože pored kontejnera za kućno smeće. U ul. Kulina Bana punkt za prikupljanje otpada bit će prostor bivše pijace, u ul. Milerova preko puta Vile, u ul. Slatina bivši poligon. Krupnim otpadom se smatraju: dijelovi namještaja, kućanski aparati, sanitarni uređaji i sl. Korisnici koji ne odlože krupni otpad na gore navedeni datum dužni su o svom trošku platiti odvoz krupng otpada.

 Napomena: U krupni otpad ne spada, građevinski materijal, šut i sl. isti će se voziti po zahtjevu i o trošku vlasnika.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, čišćenje kolektora.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Higijena grada: Proljetno čišćenje zelenih površina.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, redovan obilazak i kontrola ispravnosti podstanica.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.