U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 09.02.2018. god.

OBAVJEŠTENJE

Zbog kvara na distributivnoj mreži sistema centralnog grijanja, bez grijanja će ostati slijedeće ulice: Redžepa ef. Muminhodžića, 9. maja, Derviša Sušića, dio ulice Branilaca Bosne i dio ulice Armije BiH. Uredna isporuka toplotne energije očekuje se u toku dana.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac je uredna i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano sakupljanje smeća sa zelenih površina.

Korisnici odvoza kućnog smeća, dužni su sakupljeno kućno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Posude za kućno smeće moraju biti zatvorene. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za kućno smeće u kutijama ili sličnoj ambalaži. Zabranjeno je oštećivati posude za kućno smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati žeravicu ili vrući pepeo, bacati ostatke životinja, građevinski materijal, glomaznu ambalažu, dijelove kućnog namještaja i slično. Zabranjeno je onemogućavati sabirnom vozilu pristup posudama za smeće. Zabranjeno je svako prebiranje i prekopavanje po smeću.

Zimska služba u danima vikenda spremna je za blagovremenu intervenciju.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.