U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 09.01.2015.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima uredno. Opravka puknute vodovodne cijevi planirana danas u MZ Donji Bistarac gdje bi za kratko moglo doći do prekida u isporuci vode.

Obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica sa dopunom rezervoara po potrebi, ultrasonično mjerenje protoka vode za PK Šikulje, MZ Modrac i MZ Bokaviće sa ciljem utvrđivanja gubitaka u mreži.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna izuzev u prostorijama Civilne zaštite gdje je otežana. Juče je zbog kvara u Termoelektrani Tuzla došlo je do redukovane isporuke toplotne energije što je u toku dana dovedeno u stanje urednosti.

Odvoz smeća odvija se otežano po ustaljenom rasporedu. Odvoz smeća je otežan je zbog teže mogućnosti prilaza sabirnog vozila mjestima gdje se odlaže smeće kao i zbog većih količina šljake-pepela. Molimo korisnike usluga za strpljenje čim se stvore bolji uslovi izostali odvoz smeća za manji broj korisnika će biti izvršen.

Zimska služba izvršava planom zacrtane zadatke koje joj odredi nadležna općinska služba.

Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom raspoređeni na izvršenje radnih zadataka iz nadležnosti zimske službe i službe odvoza smeća.

Poziv korisnicima usluga: Pozivamo sva pravna i fizička lica da odmah plate dugovanja za izvršene komunalne usluge. Vaše neizmirenje obaveza po ispostavljenim računima dovelo je J.P.»RAD» Lukavac u poziciju da nije u stanju odgovoriti povjerenim radnim zadacima.

Obaveze prema Termoelektrani Tuzla još nisu u cjelosti ispoštovane zbog čega bi moglo doći do prekida u isporuci toplotne energije. J.P.»RAD» Lukavac je u toku sa utuženjem potraživanja putem općinskog suda te isključenja sa korištenja svih komunalnih usluga.

Zahvaljujemo se korisnicima koji uredno izmiruju svoje obaveze. Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD» Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 ili 554-870, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.