U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 07.03.2019. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u protekla 24 sata  odvijalo se normalno i bez ograničenja.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Odlukom o snabdijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac čl. 8. definisano je: Korisnici toplotne energije, dužni su o svom trošku sistematski održavati i kontrolisati kućnu toplovodnu instalaciju, a u slučaju kvara za vrijeme sezone grijanja brzo otkloniti kvar ili havariju.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih  i  prigradskih  vodovodnih sistema kojima upravlja JP RAD  Lukavac danas  je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži. Redovne aktivnosti su u toku, kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, traženje gubitaka na vodovodnoj mreži.

Svaki korisnik usluge dužan je da kućne vodovodne instalacije drži u ispravnom stanju, kako bi se spriječilo rasipanje vode i nastupanja drugih šteta. U suprotnom slučaju sve nastale štete padaju na teret korisnika. Pod kućnim vodovodnim instalacijama podrazumjevaju se sve naprave i uređaji kod korisnika usluge vodosnabdijevanja iz glavnog vodomjera, koje služe za snabdijevanje vodom.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Radnici koji rade na održavanju čistoće javnih površina većim dijelom su raspoređeni na čišćenje asfaltnih površina.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.